Demo banner Demo banner

Video

Hỗ trợ khách hàng

Nguyễn Chí Thanh:

chat
Hotlite:
Mr. Thanh: 0977069099

Quảng cáo

Toyota Vios E 2014

Lượt truy cập

Online: 3
Hôm nay: 1
Lượt truy câp: 15808
Trang chủTin tức BĐSTin Tức Dự Án

Đất Xanh đặt kế hoạch tăng 50% lợi nhuận sau thuế so với năm trước

Tin Tức Dự Án

Đất Xanh đặt kế hoạch tăng 50% lợi nhuận sau thuế so với năm trước

Năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 506 tỷ đồng. EPS dự kiến 2.000 đồng/cổ phần.

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (Mã: DXG - HoSE) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2016. Theo đó, năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 506 tỷ đồng, tăng lần lượt 58% và 50% so với kết quả thực hiện năm 2015. EPS dự kiến 2.000 đồng/cổ phần.

Năm 2015, công ty đạt doanh thu 1.395 tỷ đồng, LNST 337 tỷ đồng, lần lượt vượt 3% và 38% kế hoạch.

Tính đến thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản của DXG đạt 3.573 tỷ đồng, tương đương 65% so với năm 2014. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 70%, chiếm 84% tổng tài sản


Facebook nhận xét:
Bài khác